Privacy

Privacy Statement

 
Ja ik blijf graag ingeschreven en jullie mogen mijn gegevens bewaren
Nee ik wil dat mijn gegevens verwijderd worden
 
 

Jouw gegevens en Wijntje aan het Pleintje


Je gegevens zullen wij nooit, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, aan derden verstrekken; hier gaan wij altijd zorgvuldig mee om. Wat Wijntje aan het Pleintje nog meer doet om jouw gegevens te beschermen lees je in ons Privacy Statement.

Wijntje aan het Pleintje Wijntje aan het Pleintje, gevestigd aan Cauberg 32 2402 ZL Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

https://www.wijntjeaanhetpleintje.nl

info@wijntjeaanhetpleintje.nl

Cauberg 32

2402 ZL Alphen aan den Rijn

06 - 301 046 37

 

Bianca de Jonge is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijntje aan het Pleintje, zij is te bereiken via info@wijntjeaanhetpleintje.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wijntje aan het Pleintje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- IP-adres

- Internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijntjeaanhetpleintje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wijntje aan het Pleintje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Internetbrowser en apparaattype

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wijntje aan het Pleintje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijntje aan het Pleintje) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wijntje aan het Pleintje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

  • Voor- en achternaam: 1 jaar
  • Emailadres: 1 jaar
  • IP-adres: 1 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijntje aan het Pleintje verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wijntje aan het Pleintje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wijntje aan het Pleintje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Deze kunnen hier worden worden ingezien en gewijzigd.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijntje aan het Pleintje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wijntjeaanhetpleintje.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wijntje aan het Pleintje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beeldmateriaal

Wijntje aan het Pleintje maakt tijdens haar bijeenkomsten foto’s en video-opnames van onze deelnemers. Die gebruiken we voor onze facebookpagina, flyers en ander promotiemateriaal, website en sfeerreportages. Door in te schrijven en deel te nemen aan onze netwerkbijeenkomsten, geef je stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en publiceren. Wijntje aan het Pleintje doet haar best om iedereen te informeren over het publiceren van het beeldmateriaal. Indien je mogelijk toch beeldmateriaal verwijderd wilt zien, stuur dan een mail naar info@wijntjeaanhetpleintje.nl

Volgens Art. 10 en 12 van de privacywet heb je immers recht op toegang, verbetering en verzet, wanneer het gaat om jouw  persoonsgegevens. Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijntje aan het Pleintje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wijntjeaanhetpleintje.nl